Dato

Genrer

Kommuner

Vælg en eller flere genrer
Søg i udvalgte kommuner
  • Vælg alt Nulstil

Viser 61-80 ud af 9920 events Syd- og Sønderjylland 21. jan. 2020

Diverse | Foredrag

Klima og kristendom

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19. / Engesvang Sognehus

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.
Pris: (Entré: 75 kr)
Foredrag med tv-metrologen Mikael Jarnvig om klima og kristendom. Han er uddannet metrolog, så han kender alt til de klimaforandringer, vi står midt i. Samtidig er han kirkeligt engageret, så han er også optaget af at Gud har givet os ansvar for skaberværket. Entré inklusive kaffe: 75 kr
Diverse | Gudstjeneste

Gudstjeneste: Stilleaften

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19. / Tønder Kristkirke

Diverse | Møder

Menighedsrådsmøde

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19. / Vorbasse Kirke

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.
Diverse | Foredrag

Genforeningen 1920

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19. / Give-Egnens Museum

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.
Pris: (Entré: 50 kr ink. kaffe)
Museumsaften med genstande og fortællinger den 21. januar kl. 19 Vi har lige taget hul på Genforeningen 2020 - fejringen af 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Denne begivenhed markeres med rigtig mange arrangementer over hele landet. Også i Vejle kommune, hvor Give Egnens Museum sammen med Grænseforeningen Vejle Vesteregn lægger ud med en aften, der står i genstandenes og symbolernes tegn.

Sønderjydernes kamp under tysk styre fra 1864 til 1920 og i mellemkrigsårene for at holde fast i deres danske sprog og kultur fik mange symbolske udtryk, hvormed man på en stilfærdig måde udtrykte sit danske tilhørsforhold. Det kan være en plakat af de sønderjyske piger, et kaffestel med dannebrogsflag, et broderi eller platte med Dybbøl Mølle, Christian X til hest, et litografi med indsatte portrætter af de sønderjyske folkeførere m.m. Udover, at arrangørerne har fundet nogle af disse symbolske ting frem, opfordrer vi publikum til at komme med, hvad de kan have i gemmerne af plakater, billeder, broderier, askebægre, flag osv. der har en historie med tilknytning til Sønderjylland, Genforeningen m.m. Sådanne genstande fortæller ikke blot en personlig historie, men også lokal- og Danmarkshistorie.

Etnolog, mag.art. Kirsten Rykind-Eriksen begynder aftenen med at fortælle om denne form for markeringer af tilhørsforhold og lidt om den historie, der ligger bagved. Det er et oplæg til, at publikum kan bidrage med deres fortællinger. Undervejs bliver der tid til kaffe og kage.

Alle er velkomne med eller uden genstande og minder
Diverse | Undervisning

Kvindekoret

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20. / Øsby Kirke

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20.
Diverse | Gudstjeneste

Gudstjenesteliv og ny liturgi

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20. / Uldum Præstegård

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20.
Kirken og dens gudstjenesteliv præger og præges af kulturen. Gudstjenestens liturgi er derfor hele tiden i en langsom forandring, der medbringer ord og traditioner fra flere årtusinder. Fra mange sider kaldes der på fornyelse. Hvordan gør vi det bedst? Denne aften vil vi, efter korte oplæg, diskutere, hvordan vi her i Uldum/Langskov ser på gudstjenesten. Kom endelig og giv dit besyv med. Vi giver kaffe og kage!!
Diverse | Andet

Sangarrangement

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20. / Rømø Præstegård

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20.
Kom og få varmen i både krop og sjæl med fællessang fra den lille blå: Anne Thomsen, formand for Rømø Foreningen og medlem af Rømø Menioghedsråd vælger sange og fortæller om, hvorfor netop de betyder noget for hende. Vi synger også frit efter ønske fra alle Omkring flyglet: Gertrud Yde Iversen og Jonathan Lavik
Diverse | Møder

Sangaften på Esehuset

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20.30. / Esehuset

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-20.30.
Sted: Esehuset
Organist Birgit B. Antonsen spiller og tager sin harmonika med.
Diverse | Foredrag

Sogneaften: Genforeningen 2020. Optakt og dens betydning og grænselandet i dag ved Mads Ryki

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21. / Grundtvigskirken

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21.
I 100-året for Genforeningen i 1920 kommer Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, og fortæller om optakten til Genforeningen, dens betydning og om grænselandet i dag. Genforeningen var den største begivenhed i Danmarkshistorien i det 20. århundrede. Det kan næppe overvurderes, hvor dyb smerten var over nederlaget i 1864 og tabet af hertugdømmet, Slesvig, og hvor stor glæden blev i 1920. Begge årstal står mejslet ind i danskernes bevidsthed. Med Tysklands nederlag i Første Verdenskrig og Versaillestraktaten i 1919 blev genforeningen mulig, hvorved der opstod et nyt grænseland med et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Sønderjylland samtidig med, at vores forhold til Tyskland ændrede sig. Tyskland har fra at være vores arvefjende ændret sig til i dag at være en af vores nærmeste allierede
Diverse | Gudstjeneste

Voksenkor i Bredsten Kirke

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21. / Bredsten Sognehus

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21.
Voksenkor i Bredsten Kirke Kom og syng med i Bredsten Kirkes voksenkor. Koret er et såkaldt "ad hoc kor" som samles ved særlige lejligheder for at synge med til gudstjenester og andre arrangementer. Vi har altså ikke en fast ugentlig øvedag, men samles på forskellige tidspunkter i løbet af året. Man behøver ikke at komme til alle korprøverne og repertoiret er enkelt og sangbart for alle uanset niveau. Repertoiret vil både være rytmiske sange, salmer og gospel. Sangene er på dansk og engelsk. I næste periode synger vi salmer af Simon Grotrian, hvor vi afslutter forløbet med en foredrags/sangaften, tirsdag den den 4.2 kl. 19.00 Vi mødes følgende dage til øvelse: Tirsdag den 7.1 kl. 16.15-18.00 Tirsdag den 21.1 kl. 19.00-21.00 Tirsdag den 4.2kl. 16.15-18.00 + deltagelse i foredrag/sangaften kl. 19.00 Skriv til Bredsten Kirkes kirkemusiker, Jesper Bauder på mail (ikke sms) hvis du har lyst til at synge med, også selvom du ikke kan komme til alle korprøverne eller koncerterne. Alle er velkomne, nybegyndere og øvede, det er for alle der kan lide at synge og ikke mindst fordi at, man bliver i godt humør af at synge og så er det tilmed gratis Tilmelding til Jesper Bauder på mail: jesba@km.dk
Diverse | Undervisning

Frivilligt korarbejde på tysk

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21. / Vilstrup Sognehus

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21.
Diverse | Andet

Foredrag v. Allan Vinge, Brande

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21.30. / Stenderup Kirke og kirkehus

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19-21.30.
Teater | Skuespil

Hva' så Europa

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. / Musik & Teaterhuset - Sønderjyllandshallen

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30.
Pris: (Entré: 205 kr + evt. gebyr) Køb/bestil billet
Teater i Aabenraa. Hva' så Europa. Mungo Park. Dato: 21.01.2020 kl. 19.30. Europa er i øjeblikket spændt ud imellem en stigende populisme i Nordeuropa, og de druknende flygtninge i Sydeuropa. Af Putins tanks i øst og Trumps mur i vest. Drømmen om et fælles Europa, som vi har taget for givet, er under pres som aldrig før. I HVA SÅ EUROPA er en mytisk familie taget i sommerhus for at fejre Europas fødselsdag. Europa er familiens overhoved, men hun er ikke, som hun plejer. Hukommelsen er begyndt at svigte, og måske er de første tegn på demens ved at vise sig. Hva' så Europa - hvad er fremtiden?. Er næste generation i stand til at tage over?. Og hvad vil det betyde?. Hvem skal forvalte arven fra Europa?. Eller vil Kina og Østblokken tage over?. HVA SÅ EUROPA er et politisk, mytisk og absurd familiedrama. Medvirkende: Isa Marie Henningsen, Frank Thiel, Maja Juhlin, Morten Christensen. Manuskript: Vivian Nielsen. Instruktør: Mette Ovesen. Scenograf: Lisbeth Burian. Dramaturg: Tanja Diers. Komponist & lyddesigner: Kenneth Thordal. 2 timer og 10 min. incl. pause
Diverse | Foredrag

Menighedsaften i Ikast Kirkecenter, Kirkegade 8, 7430 Ikast

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. / Ikast Kirkecenter

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30.
Pris: (Entré: 50 kr inkl. kaffe)
"Diakoni som kirkens omsorgstjeneste" ved diakonipræst i Viborg Stift, Steen Hedemann Andreassen. "Diakoni er evangeliet i handling og udtrykkes gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskaber, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed" (jvf. Den Norske Kirke).

Med dette som udgangspunkt perspektiverer Steen Hedemann Andreassen diakonien i en dansk sammenhæng.
Musik | Andet/Ukendt

"LIV og DØD" med Carl Erik Lundgaard og Mette Kathrine Jensen Stærk

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. / Vær Kirke

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30.
Pris: (Fri entré)
Sted: Vær Kirke
Fortællekoncerten "LIV OG DØD" med Mette Kathrine Jensen Stærk og Carl Erik Lundgaard. Gode historier, sange og melodier om døden og nærmeste omegn.
Diverse | Møder

Generalforsamling

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. / Mølholm Sognehus

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30.
Pris: (Entré: 50 kr for medlem, 75 kr for ikke medlemmer)
Møde ifølge foreningens vedtægter. Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet 2019

4. Fremlægning af Vejle Kredsens budget og aktivitetsplan

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen: På valg er Inger Jørgensen og Anne Dorit Villadsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Emner efter generalforsamling:

Over en kop kaffe vil vi tage forskellige emner op. Der vil være tid til en god dialog, hvor alle kan melde ind.

Oplæg: Der bliver i Haveselskabet rundt om i landet afholdt mange arrangementer. Der er mange muligheder for den, der har lyst, men det kniber sommetider med opbakningen til de mange arrangementer.

Hvad kan den enkelte havekreds gøre. Hvad kan vi her i Vejle Kreds gøre??

De lokale bestyrelser planlægger og afholder arrangementer og bruger meget tid på at finde emner og foredragsholdere. Der er plantebyttemarkeder, åbne haver, temaaftener, workshops, udflugter og rejser og meget andet. Kun fantasien sætter grænser for, hvad de mange havekredse kan stable på benene af spændende aktiviteter.

Er der nogen, der vil byde ind med nogle ideer om emner/foredragsholdere.

Det lyder måske lidt formelt, men lad dig ikke skræmme, for det er mest af alt en oplagt mulighed for at møde andre og dele haveglæden selv om du måske ikke vil i bestyrelsen
Musik | Klassisk

Kunstkoncert

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. / Sct. Jacobi kirke

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30.
Pris: (Entré: 50 kr)
Den Store Fortælling er Arne Haugen Sørensens nyeste og hidtil største maleri. Motiverne er inspireret af centrale bibelfortællinger. De bliver ved denne koncert vist, mens musikalske mesterværker spilles i nye arrangementer for trompet og orgel. Maleriet Den Store Fortælling, der danner baggrund for koncerten, blev i 2017 leveret til Aarhus Valgmenighed og måler 3,2 x 10 meter. Det imponerende store farvestrålende værk fortæller levende de udvalgte bibelhistorier. Ved koncerten visualiseres de forskellige motiver fra maleriet sammen med uddrag af Bjarne Reuters genfortælling af Bibelen.

Dorthe Zielke er uddannet trompetist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har siden spillet freelance i bl.a. Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big Bandet, Radiosymfoniorkestret i Berlin og det turnerende orkester Mahler Chamber Orchestra.

Søren Johannsen fik sin organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, fortsatte med solistklassen sammesteds og havde sin debutkoncert i Helligåndskirken, København i 1995. Han har opført J. S. Bachs samlede orgelværker otte gange i koncertrækker og en gang over 22,5 timer i samme døgn, hvilket man kan finde i Guiness Book of Records 2001.
Søren Johannsen er organist i Christians Kirke, København.

Kunst Koncerten foregår i Sct. Jacobi kirke i Varde den 21. januar 2020 kl.19.30

Entre 50 kr ved indgangen eller forudbestil på www.vardekirke.dk

Arrangeret af Varde Kunstforening og Menighedsrådet, Sct. Jacobi kirke
Diverse | Andet

Aa

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. / Huset - frivillligcenter Vejen

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30.
Pris: (Fri entré)
Anonyme alkoholikere.
Diverse | Andet

Sangaften Nr.Hostrup Forsamlingshus, Rødekro

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. / Forsamlingshuset, Nr. Hostrup

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30.
Som fast tradition afholdes der i Nr. Hostrup Forsamlingshus sangaften, tirsdag den 21 januar. I år det Elsebeth Klara-Sofie Birkblad der står for første del af aften, så er der kaffebord og aftenen slutter af med publikums sangvalg fra Højskolesangbogen. Igen i år er der sangaften i Nr. Hostrup Forsamlinghus. Førse del af aftenen står Elsebeth Klara-Sofie Birkblad for. Elsebeth er uddannet folkeskolelærer og har virket på forskellige skoler. Hun har undervist i musik og samspil samt arrangeret adskillige koncerter. Aftenes tema er Danske sange/Genforeningssange.Generelt sange fra Højskolesangbogen. Derefter er kaffebord, og til sidst sluttes aften af med publikums egne sangvalg
Diverse | Andet

Fælles sognemøde

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30-20.30. / Jels Sognehus

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30-20.30.