AkupunkturAkademiet

Industriområdet 15, Hovedgård

Tirsdag den 4. maj 2021, kl. 09-16.

Arrangør: AkupunkturAkademietUndervisning

Førstehjælpsopdatering og Akutte/Kritiske tilstande i Klinikken

Kurset omfatter genopfriskning af tidligere gennemførte førstehjælpsuddannelser, samt en mulighed for at komme i dybden inden for akutte tilstande opstået i relation til udført akupunktur.Kurset er i 2 dele: 1. del giver kursusbevis som kan bruges i forhold til RAB-point (3,5 timer). 2. del giver opdateringsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd (3 timer).

Del 1: Akutte/kritiske tilstande i klinikken - hvad gør du?

Gennem det seneste stykke tid har der været stort fokus på hvordan akupunktører agerer i klinikken når der opstår akutte eller kritiske situationer. Hvordan skal vi behandle? Hvem skal vi behandle? Hvordan skal vi forholde os til patienten? Hvad er vores rolle som akupunktører? Hvordan sikrer vi os størst mulig patientsikkerhed?

Hvad er en akut tilstand og hvornår er den kritisk?

Struktureret håndtering af akutte og kritiske tilstande

Hvad er pneumothorax? Hvordan kan den opstå?

Akupunktur i thorax regionen

Gennemgang af andre tilstande i klinikken herunder: Synkope, Kramper og epilepsi og Den diabetiske patient

Varighed: 3,5 timer.

Underviser: Thea Dalgas. Førstehjælpsinstruktør, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd og Camilla Gliemann, Akupunktør og Uddannelsesansvarlig på AkupunkturAkademiet.

Del 2: Førstehjælpsopdatering:

For at opretholde gyldig førstehjælpsstatus skal dine førstehjælpskurser vedligeholdes. Dette skyldes, at al erfaring viser, at det man ikke bruger ganske enkelt ruster. Formålet er at genopfriske den viden og de færdigheder, der sætter deltagerne i stand til at kunne udføre almindelig og livreddende førstehjælp ved hjertestop, ulykker og alvorlige pludseligt opståede sygdomme. Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter

Yde Hjerte-Lunge-Redning til bevidstløs person uden normal vejrtrækning

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader, der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shock/kredsløbssvigt som følge af ulykker

Håndtere flere tilskadekomne, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

Varighed 3 timer.

Underviser: Thea Dalgas. Førstehjælpsinstruktør, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.

OBS: Kurset forudsætter minimum 12 timers førstehjælp/3 timers førstehjælpsopdatering indenfor de seneste 2 år.