Bredsten Sognehus

Kirkegade 7, Bredsten

Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 18.30.Møder

Menighedsrådsmøde kl. 18:30 i sognehuset

Menighedsrådsmøde. Møderne afholdes i sognehuset kl. 18.30 og er offentlige medmindre andet oplyses.