Christianskirken

Christiansvej 4, Fredericia

Tirsdag den 19. september 2023, kl. 08.30-11.Foredrag

Café Christians

Lars Ringholm: "Danmark i 70'erne - Velfærdsstaten krakelerer".