Dato

Genrer

Kommuner

Vælg en eller flere genrer
Søg i udvalgte kommuner
  • Vælg alt Nulstil
Indtast nyt arrangement Ret info
Sidst rettet
21/9 2011
Rønshoved Højskole
Højskolevej 4
6340 Kruså
Tlf: 7460 8318

Yderligere information: Hjemmeside
GPS-info: Lat 54.8736, Lon 9.51837


Viser 1-20 ud af 24 events 21. sep. 2019

Diverse | Foredrag

Regnbuer, sten og lys - foredrag om Olafur Eliassons kunst

Lørdag den 21. september 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Lørdag den 21. september 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskolelærer Søren Hviid Petersen. Man taler om tiden før og efter Olafur Eliasson, som i den grad har sat sit præg på dansk og international samtidskunst. Olafur er født og uddannet i Danmark, og har i dag 90 fuldtidsansatte i Berlin. Han har en forkærlighed til interaktive installationer, der inddrager beskueren og ofte visualiserer elementerne og indsætter naturfænomener i kunstrummet. Han er kendt for bla. Regnbue panoramavinduet på Aros, og for de 3 lysekroner i Operaen på Holmen og meget mere. Foredraget kommer bag om Olaffur og hans kunst og lægger ikke mindst op til vores eftermiddagstur til Sønderborg
Diverse | Foredrag

For de voksne: Folkestyret 2019

Søndag den 13. oktober 2019, kl. 14.30. / Rønshoved Højskole

Søndag den 13. oktober 2019, kl. 14.30.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskoleforstander Thue Kjærhus. I år er det 175-året for dannelsen af verdens første højskole. Lad os se nærmere på denne Grundtvig: Grundtvig skelnede mellem almue og folk. Forudsætningen, for at man kan betegnes som et folk, er, at man er bevidst om sin historie, sin kultur og sin kristenhed. Store dele af befolkningen i dag har kompetencer og fine eksamensbeviser, men det gør dem ikke til et folk, fordi kompetencer ikke giver en helheds dannelse. Måske har vi fået en akademisk almue. Hvis Danmark ikke har et folk, får vi politikere, der søger kompetencer, lette løsninger og fremmedgjorte ideer. Politikerne afspejler befolkningens bevidsthed, eller manglende bevidsthed
Diverse | Foredrag

Sønderjysk kaffebord krydret med sange og fortællinger

Mandag den 14. oktober 2019, kl. 14.30. / Rønshoved Højskole

Mandag den 14. oktober 2019, kl. 14.30.
Pris: (Entré: 139 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved viceforstander Nina Kjærhus. Vi skal denne eftermiddag smage på det sønderjyske kaffebord og synge de bedste sønderjyske sange. Det hele styres af vores alsinger og viceforstander, der netop krydrer en sådan eftermiddag med de bedste fortællinger fra hendes slægt. Vi får hermed en charmerende fortælling om den sønderjyske kulturhistorie samtidig med, at maverne fyldes med alle godterne. Skal bestilles 3 hverdage i forvejen på 74-608318 eller e-mail. Skal betales før foredrag til skolenens kontor. Husk kvittering. Pris forhøjet grundet kaffebord til 139 kr
Diverse | Foredrag

Om Stjernehimlen - hvordan vikingerne fandt vejen til Amerika

Onsdag den 16. oktober 2019, kl. 15. / Rønshoved Højskole

Onsdag den 16. oktober 2019, kl. 15.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved en repræsentant fra dansk amatør-Astronomisk Forening. Vi får i dag besøg af dansk amatør-Astronomisk Forening, der først vil fortælle os generelt om stjernehimlen, men som også vil sætte fokus på, hvordan vikingerne faktisk kunne finde vejen til Amerika ved at følge stjernerne. Vi får også mulighed for at se i teleskoper. Et foredrag for de voksne og de større børn fra 10 år
Diverse | Foredrag

Sønderjyllands historie

Mandag den 4. november 2019, kl. 20. / Rønshoved Højskole

Mandag den 4. november 2019, kl. 20.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved forstander Thue Kjærhus. En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet. Herefter kaffe og kage i pejsestuen
Diverse | Foredrag

Hvad vil det sige at undre sig?

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved professor emer. Hans-Jørgen Schanz, Idehistorie, Århus Universitet. Et under er et mirakel, men hvad betyder det at undre sig? - næppe at skabe mirakler. Siden antikken har undren haft en nøglerolle i filosofien frem til det tyvende århundrede, hvor en stor del af filosofien blev videnskabsfilosofi, og her ophørte denne undren. Andre tænkere tog dog tråden op, bl.a. Heidegger og Hannah Arendt. Foredraget vil også komme ind på et udbredt udtryk, nemlig dette at gøre sig forundringsparat. Kan man det?
Diverse | Foredrag

Om det gyldne snits mangfoldighed i kunsten og i naturen

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 14.30. / Rønshoved Højskole

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 14.30.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved cand.scient. Carsten Cramon. Mange er stødt på det harmoniske begreb det gyldne snit i forbindelse med billedkunst uden egentlig at have haft mulighed for at komme om bag dette fascinerende og vidtrækkende begreb. Det gyldne snit er tæt forbundet med uendelighedens mysterium. Vi skal se hvorledes det lever sit eget liv i denne uendelige verden, og hvorledes det kan trækkes ned i vores endelige fysiske verden. Det gyldne snit dukker op de mest overraskende steder i naturen, i kunsten (billedkunst, arkitektur, musik, poesi) og i matematikken
Diverse | Foredrag

Bobler, glober og skum - en ny vinkel på verden

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 20. / Rønshoved Højskole

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 20.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskolelærer Andreas Pilekjær. Verden vinkles konstant på ny - og én af de mere tankevækkende tilgange har den tyske tænker, teolog og forfatter Peter Sloterdijk i de senere år præsenteret. Foredraget tager tilhørerne med på en kulturhistorisk rejse gennem bobler, glober og skum. Herefter kaffe og kage omkring pejsen
Diverse | Foredrag

Mennesket uden for mainstream: Geniets særegne veje gennem livet

Onsdag den 6. november 2019, kl. 14.30. / Rønshoved Højskole

Onsdag den 6. november 2019, kl. 14.30.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved professor Søren Fauth, Århus Universitet. Den sociale normativitet retter mennesket uden for mainstream af. Det nemmeste for et menneske er at gøre det 'man' gør, eller som filosoffen Friedrich Nietzsche formulerede det: den letteste vej gennem eksistensen går gennem det 'naboen' gør, at sige det som 'de fleste' siger. Søren Kierkegaards skrift ""Sygdommen til døden"" beskæftiger sig indgående med spørgsmålet om hvordan et menneske kan blive et selv når det lever med 'de andre'. Men geniets lod og last er at stå uden for, ikke at være en integreret del af det flertallet gør. Det er ikke nogen let position, den er sårbar og svær, og i litteraturens og filosofiens historie har det særegne menneske, outsideren, der lever uden for alfarvej, både været skildret som sindssyg, dekadent, idiot og som det unikke, overlegne individ der har set og forstået ting som normale mennesker ikke ser og forstår. Foredraget tager publikum med på en tur de force gennem den europæiske åndshistorie, men hovedvægten på Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard, Botho Strauß og Thomas Mann
Diverse | Foredrag

Vov at være asocial og offline - Samtale, nærvær og ensomhed i internettets tid

Torsdag den 7. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Torsdag den 7. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved Michael Böss, forfattter og tidl. lektor på Århus Universitet. Vov at være asocial og offline - samtale, nærvær og ensomhed i internettets tid ved lektor og historiker Michael Böss
Der er fordele forbundet med den nye kommunikationsteknologi, som har lettet vores hverdag i både hjemmet og på arbejdet. Ingen ønsker sig tilbage til tiden før computeren, internettet og mobiltelefonen. Til gengæld er der så mange problemer forbundet med teknologien, at vi bør lære at bruge den på en fornuftig og kritisk måde, for ellers risikerer vi at miste kontrollen med vores eget liv, komme på afstand af vores nærmeste og i sidste ende miste os selv og kontakten med den sanselige verden. Foredraget er et forsvar for samtalen, nærværet, sansningen og den gode ensomhed
Diverse | Foredrag

Om normalfolket og andre folk - om Grundtvigs forhold til jødedommen

Torsdag den 7. november 2019, kl. 14.30. / Rønshoved Højskole

Torsdag den 7. november 2019, kl. 14.30.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved nok Danmarks mest vidende om Grundtvig, Kim Arne Pedersen. Verdenskrøniken af 1814 er den mindst kendte af Grundtvigs historiske værker - uretfærdigt, for det er her, han for første gang udførligt opridser den antropologi, der er blivende i forfatterskabet. Dertil kommer, at man i verdenskrøniken møder en iscenesættelse af det jødiske folk som "Normalfolket", bøjningsmønstret for alle andre nationer. Baggrunden for dette skal bl.a. søges i samtidens debatter om den europæiske jødedom og den jødiske minoritet
Diverse | Foredrag

Om hastighed og modernitet - et blik på Tysklands historie

Fredag den 8. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Fredag den 8. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved forstander Thue Kjærhus. Tysklands moderne historie afføder forbavselse, skræk og beundring. Fra sidste tredjedel af det 19. århundrede er industriproduktionen og de videnskabelige resultater markante, og samfundet er præget af en acceleration, der afføder rodløshed og fremmedgørelse. Hvem er tyskerne i det 19. og 20. århundrede. Og hvad er Tyskland? Det er både klassisk musik og filosofi, men også en trang til radikalitet og brutalitet. Hvem skabte deres skæbne, visioner og den karakter, der vekslede mellem storhedsvanvid, mindreværdskomplekser og genialitet. Spiller de sidste 150 års historie ind på Tysklands selvopfattelse i dag. Skal vi frygte Tyskland eller beundre Tyskland anno 2019?
Diverse | Foredrag

Fra Big Bang til det Moderne menneske - historien om altings oprindelse

Fredag den 8. november 2019, kl. 14.30. / Rønshoved Højskole

Fredag den 8. november 2019, kl. 14.30.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved lektor i eksperimentel partikelfysik Troels Petersen, Niels Bohr Instituttet. Mennesker fra alle civilisationer har igennem historien forsøgt at forklare, hvordan verden omkring os blev til, hvilket har givet ophav til et væld af skabelseshistorier. Mens disse er fascinerende i sig selv, så bygger de kun i ringe grad på fakta. Gennem moderne forskning er det i store træk lykkedes at kortlægge historien fra Big Bang til det Moderne Menneske, hvilket er en fantastisk fortælling fra næsten alle naturvidenskabelige forskningsgrene. Jeg vil gennemgå hvordan alt stof i universet blev til, hvad universet indeholder idag, hvordan solsystemet, jorden og månen blev til, hvornår vand og liv kom til jorden, livets udvikling, pattedyrenes tid, menneskets oprindelse og sidst men ikke mindst, hvordan det moderne menneske har erobret jorden og gjort den til deres på godt og ondt
Diverse | Foredrag

Om Johann Sebastian Bachs musik

Lørdag den 9. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Lørdag den 9. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskolelærer og musikhistoriker Tim Pohle. Johan Sebastian Bach er uden tvivl en af de største og mest betydningsfulde komponister nogensinde. Da Pave Johannes Paul II engang blev spurgt om han misundte noget ved protestantismen svarede han: "Johann Sebastian Bachs musik".
I foredraget vil vi dykke ind i Bachs vidunderlige musik og høre om hans liv og gerning for Gud
Diverse | Foredrag

Sønderjyllands historie

Mandag den 18. november 2019, kl. 20. / Rønshoved Højskole

Mandag den 18. november 2019, kl. 20.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved forstander Thue Kjærhus. En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet. Herefter kaffe og kage i pejsestuen
Diverse | Foredrag

Dramatiseret fortælling om Herman Bangs roman Tine

Tirsdag den 19. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Tirsdag den 19. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved skuespiller Inger-Marie Madsen. Den sprudlende fortæller og skuespiller Inger-Marie Madsen kommer og fortæller uddrag af Herman Bangs mesterlige roman: Tine. En fortælling, der foregår i 1864, hvor Dannevirke stillingen bliver forladt, og danskerne trækker sig til bage til Dybbøl Banke. Tine er så én af de figurer, der plejer de mange sårede soldater, og på denne måde skildrer krigens gang. En fortælling, der er blevet kaldt: Kanonerne tordner, byen brænder, alt bliver vendt op og ned i den unge Tines liv. Fortællingen er på denne måde en god optakt til eftermiddagens tur til Als
Diverse | Foredrag

Om Henrik Pontoppidans store roman: Lykke-Per og kampen om tilværelsen

Torsdag den 21. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Torsdag den 21. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskoleforstander Thue Kjærhus. Henrik Pontoppidan er vores helt store romanforfatter, og fik da også Nobelprisen i 1917. Præstesønnen Henrik valgte ingeniørstudiet i bevidst opposition til faderen, men umiddelbart før den afsluttende eksamen i 1879, opgav han den sikre karriere til fordel for det usikre liv som forfatter. Pontoppidans værker er båret af en kritisk granskning af mennesker, af det danske samfund, af kristendommen og af hans eget væsen. Foredraget er som sådan en optakt til turen i eftermiddag
Diverse | Foredrag

"Jesus bleibet meine Freude"- Om Johann Sebastian Bachs Musik

Fredag den 22. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Fredag den 22. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskolelærer og musikhistoriker Tim Pohle. Johan Sebastian Bach er uden tvivl en af de største og mest betydningsfulde komponister nogensinde. Da Pave Johannes Paul II engang blev spurgt, om han misundte noget ved protestantismen svarede han: "Johann Sebastian Bachs musik".
I foredraget vil vi dykke ind i Bachs vidunderlige musik og høre om hans liv og gerning for Gud
Diverse | Foredrag

Om Frank Jæger - livsglædens poet

Fredag den 22. november 2019, kl. 20. / Rønshoved Højskole

Fredag den 22. november 2019, kl. 20.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskolelærer Søren Hviid Petersen. Frank Jæger er i offentligheden nok mest kendt som den 'glade' poet, poeten der besynger livet, lyset og kærligheden. Men Jæger var også meget mere end det. Jægers forfatterskab var rigtigt nok en hyldest til livet, men også en påmindelse om det, der truer livet og lyset. Bag det lyse og livsbesyngende lå også alvorlige eksistentielle og personlige overvejelser, og måske netop derfor står hans forfatterskab i eftertiden som absolut forbilledligt og dybt. Foredraget vil behandle denne dialektik mellem det lyse og det alvorlige i Jægers forfatterskab og pege på, hvorfor vi også i dag bør læse og nyde hans digte
Diverse | Foredrag

Om Glücksborgerne

Lørdag den 23. november 2019, kl. 10. / Rønshoved Højskole

Lørdag den 23. november 2019, kl. 10.
Pris: (Entré: 65 kr, kræver tilmelding på info@ronshoved.dk eller tlf. 74 60 83 18)
Sted:
Foredrag ved højskolelærer og historiker Hans-Tyge Haarløv. Dronning Margrethe II er ud af det det glücksborgske kongehus, som overtog tronen i Danmark midt i en meget bevæget tid i Danmarkshistorie. 1864 stod for døren, da en ukendt tysk prins Christian af Glücksburg blev konge efter den sidste oldenborgske konge, Frederik 7. der døde barnløs. Det var Christian 9.'s opgave at overtage en dansk-tysk helstat, der gik helt ned til Hamborg, men det blev efter nederlaget i 1864 en amputeret dansk nationalstat, som den tyske Christian og hans efterkommere skulle stå i spidsen for. Slægten har siden været en vigtig del af Danmarkshistorien og vi følger den i lyse og mørke tider frem til vore dage... og lidt ind i fremtiden! Foredraget fungerer som optakt til eftermiddagens tur